Polityka prywatno┼Ťci

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza polityka prywatno┼Ťci (zwana dalej: ÔÇ×Polityk─ů Prywatno┼ŤciÔÇŁ) okre┼Ťla zasady przetwarzania danych osobowych przez Zencal sp. z o.o. Poj─Öcia pisane wielk─ů liter─ů maj─ů znaczenie nadane im w Regulaminie. Ilekro─ç w niniejszym dokumencie u┼╝ywamy s┼éowa ÔÇ×myÔÇŁ, nale┼╝y przez to rozumie─ç Zencal sp. z o.o.

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Zencal sp. z o.o. z siedzib─ů w Krakowie, ul. Mogilska 65, 31-545 Krak├│w, wpisana do rejestru przedsi─Öbiorc├│w Krajowego Rejestru S─ůdowego prowadzonego przez S─ůd Rejonowy dla Krakowa ┼Ür├│dmie┼Ťcia w Krakowie, XI Wydzia┼é Gospodarczy Krajowego Rejestru S─ůdowego pod numerem KRS: 0000990807, NIP: 6751770090, kapita┼é zak┼éadowy: 5.000,00 z┼é.

Spe┼éniamy wymogi ochrony danych osobowych wynikaj─ůce z powszechnie obowi─ůzuj─ůcych przepis├│w prawa, a w szczeg├│lno┼Ťci z Rozporz─ůdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os├│b fizycznych w zwi─ůzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep┼éywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej: ÔÇ×RODOÔÇŁ).

Mo┼╝esz si─Ö z nami skontaktowa─ç poprzez:

 • adres pocztowy: Zencal sp. z o.o., ul. Mogilska 65, 31-545 Krak├│w;
 • adres e-mail: hello@zencal.io;
 • numer telefonu: +48 693 017 753;
 • formularz kontaktowy znajduj─ůcy si─Ö na Stronie WWW oraz w Koncie U┼╝ytkownika;
 • czat dost─Öpny na Stronie WWW oraz w Koncie U┼╝ytkownika.

W przypadku danych osobowych Uczestnik├│w lub cz┼éonk├│w zespo┼éu U┼╝ytkownika, administratorem danych osobowych tych os├│b jest U┼╝ytkownik, natomiast Zencal sp. z o.o. pe┼éni rol─Ö podmiotu przetwarzaj─ůcego. To U┼╝ytkownik, w ka┼╝dym wypadku, decyduje o celu i sposobie przetwarzania danych oraz ustala indywidualnie okresy retencji danych osobowych. Jednocze┼Ťnie zwracamy uwag─Ö, ┼╝e w zakresie, w jakim informacje dotycz─ůce os├│b, o kt├│rych mowa w zdaniu poprzednim, przetwarzane przez nas w zwi─ůzku z wykorzystywaniem narz─Ödzi ┼Ťledz─ůcych (w szczeg├│lno┼Ťci plik├│w cookies), stanowi─ů dane osobowe - administratorem danych osobowych takich os├│b b─Ödzie Zencal sp. z o.o.

Zakres danych osobowych, cele, podstawy prawne przetwarzania oraz okresy ich przechowywania

1) Zawarcie, wykonanie i rozliczenie umowy o ┼Ťwiadczenie us┼éug

W celu zawarcia, wykonania i rozliczenia umowy (w tym r├│wnie┼╝ dochodzenia ewentualnych roszcze┼ä wynikaj─ůcych z umowy) mo┼╝emy przetwarza─ç nast─Öpuj─ůce dane osobowe: dane identyfikacyjne (imi─Ö, nazwisko, firma), dane adresowe, numer identyfikacji podatkowej (np. NIP), adres e-mail, numer telefonu oraz inne dostarczone przez Ciebie dane.

Podstawa prawna:

W przypadku os├│b reprezentuj─ůcych osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadaj─ůce osobowo┼Ťci prawnej - prawnie uzasadniony interes administratora polegaj─ůcy na mo┼╝liwo┼Ťci weryfikacji czy przedstawiciele s─ů umocowani do zawarcia umowy oraz kontakcie z U┼╝ytkownikami dzia┼éaj─ůcymi przez swoich przedstawicieli (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

W przypadku os├│b fizycznych, w tym os├│b fizycznych prowadz─ůcych jednoosobow─ů dzia┼éalno┼Ť─ç gospodarcz─ů - niezb─Ödno┼Ť─ç do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

W zakresie danych, u┼éatwiaj─ůcych wykonanie umowy, w tym komunikacj─Ö z U┼╝ytkownikiem (nie niezb─Ödnych do wykonania umowy) - prawnie uzasadniony interes administratora polegaj─ůcy na utrzymywaniu kontaktu z U┼╝ytkownikami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

W zakresie realizacji obowi─ůzk├│w administratora, wynikaj─ůcych z przepis├│w prawa, w tym m.in. przepis├│w podatkowych oraz rachunkowych - niezb─Ödno┼Ť─ç do wype┼énienia obowi─ůzku prawnego ci─ů┼╝─ůcego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Okres przechowywania: W celu zawarcia, wykonania i rozliczenia umowy na ┼Ťwiadczenie us┼éug (w tym r├│wnie┼╝ dochodzenia ewentualnych roszcze┼ä wynikaj─ůcych z umowy) Twoje dane b─Öd─ů przetwarzane przez okres obowi─ůzywania umowy oraz przez 3 lata od dnia jej zako┼äczenia. W celu wype┼énienia ci─ů┼╝─ůcych na nas obowi─ůzk├│w podatkowych i rachunkowych, Twoje dane b─Öd─ů przechowywane przez 5 lat od zako┼äczenia roku obrotowego, z kt├│rego pochodzi dana faktura.

2) Utworzenie i utrzymanie Konta U┼╝ytkownika

W celu utworzenia i utrzymania Konta U┼╝ytkownika mo┼╝emy przetwarza─ç nast─Öpuj─ůce dane osobowe: imi─Ö i nazwisko, zdj─Öcie profilowe, adres email, przy logowaniu za pomoc─ů portalu Facebook: imi─Ö, nazwisko, p┼ée─ç, zdj─Öcie profilowe; przy logowaniu za pomoc─ů Google: imi─Ö, nazwisko, zdj─Öcie profilowe, adres email; przy logowaniu za pomoc─ů Outlook: nazwa u┼╝ytkownika, adres mail.

Podstawa prawna: Niezb─Ödno┼Ť─ç do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Okres przechowywania: W celu utworzenia i utrzymania Konta U┼╝ytkownika Twoje dane b─Öd─ů przetwarzane przez 7 dni od zg┼éoszenia przez Ciebie ┼╝─ůdania usuni─Öcia Konta U┼╝ytkownika.

3) Marketing produktów i usług administratora

W celu marketingu naszych produkt├│w i us┼éug, w tym wysy┼éki newslettera, mo┼╝emy przetwarza─ç nast─Öpuj─ůce dane osobowe: imi─Ö, nazwisko, adres email, telefon, firma, pozosta┼ée dane pozyskane z publicznie dost─Öpnych ┼║r├│de┼é.

Za po┼Ťrednictwem Google Analytics: pliki cookies Google Analytics (dane zwi─ůzane z urz─ůdzeniem oraz przegl─ůdark─ů, adresem IP i Twoimi dzia┼éaniami na Stronie WWW lub platformie Zencal), identyfikatory reklamowe (pliki cookies dotycz─ůce reklam Google), adres IP.

Za po┼Ťrednictwem HotJar: pliki cookies HotJar (dane zwi─ůzane z urz─ůdzeniem oraz przegl─ůdark─ů, adresem IP i Twoimi dzia┼éaniami na Stronie WWW lub platformie Zencal), identyfikatory reklamowe, adres IP.

Za po┼Ťrednictwem MailerLite: adres email oraz adres IP.

W celu marketingu naszych produkt├│w i us┼éug, wykorzystujemy r├│wnie┼╝ media spo┼éeczno┼Ťciowe (Facebook, Instagram, LinkedIn, Vimeo). W├│wczas przetwarzamy dane, kt├│re udost─Öpni┼ée┼Ť podczas korzystania z tych medi├│w spo┼éeczno┼Ťciowych (np. Tw├│j identyfikator, zdj─Öcie, posty, komentarze, polubienia).

Zasady przetwarzania danych osobowych przez administrator├│w ww. portali spo┼éeczno┼Ťciowych znajduj─ů si─Ö pod nast─Öpuj─ůcymi linkami:

Podstawa prawna: Prawnie uzasadniony interes administratora polegaj─ůcy na marketingu w┼éasnych produkt├│w i us┼éug (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Okres przechowywania: Dane b─Öd─ů przetwarzane do chwili wycofania przez Ciebie zgody na otrzymywanie informacji o charakterze marketingowym albo wyra┼╝enia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w tym celu, chyba ┼╝e wcze┼Ťniej podejmiemy decyzj─Ö o zaprzestaniu przesy┼éania Ci informacji tego typu.

4) Kontakt m.in. przez czat i formularze kontaktowe

W celu udzielania odpowiedzi na pytania zadane przez Ciebie w czacie lub formularzu kontaktowym mo┼╝emy przetwarza─ç nast─Öpuj─ůce dane osobowe: imi─Ö, nazwisko, nazwa firmy, adres e-mail, numer telefonu oraz inne dane wskazane przez Ciebie w tre┼Ťci wiadomo┼Ťci.

W celu przesy┼éania Ci wiadomo┼Ťci email dotycz─ůcej nieuko┼äczenia przez Ciebie procesu konfiguracji Konta U┼╝ytkownika, mo┼╝emy przetwarza─ç Tw├│j adres e-mail.

Podstawa prawna: Prawnie uzasadniony interes administratora polegaj─ůcy na utrzymywaniu kontaktu z klientami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Okres przechowywania: Dane b─Öd─ů przetwarzane przez czas pozwalaj─ůcy nam na zachowanie ci─ůg┼éo┼Ťci korespondencji z Tob─ů. Po up┼éywie tego okresu, po zarchiwizowaniu Twoich danych, mo┼╝emy je przetwarza─ç dla celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, przez okres wskazany w pkt. 5 poni┼╝ej.

5) Ustalenie, dochodzenie lub obrony przed roszczeniami

W celu ochrony naszych interes├│w w przypadku powstania sporu pomi─Ödzy nami a Tob─ů, mo┼╝emy przetwarza─ç Twoje dane osobowe wskazane w punktach powy┼╝ej.

Podstawa prawna: Prawnie uzasadniony interes, polegaj─ůcy na ochronie naszych racji w razie potencjalnego sporu na etapie s─ůdowym lub przeds─ůdowym (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Okres przechowywania: Do czasu przedawnienia roszczenia, b─ůd┼║ do chwili przedawnienia mo┼╝liwo┼Ťci na┼éo┼╝enia administracyjnej kary pieni─Ö┼╝nej.

W jaki spos├│b pozyskujemy dane osobowe?

 1. Mamy bezpo┼Ťredni dost─Öp jedynie do danych osobowych, kt├│re dostarczy┼ée┼Ť nam bezpo┼Ťrednio albo kt├│re zosta┼éy nam dostarczone przez U┼╝ytkownika (w przypadku cz┼éonk├│w zespo┼éu U┼╝ytkownika lub Uczestnik├│w zaproszonych na spotkanie przez U┼╝ytkownika) lub Uczestnika, kt├│ry um├│wi┼é si─Ö na spotkanie z U┼╝ytkownikiem za po┼Ťrednictwem Zencal. Cz─Ö┼Ť─ç informacji o Tobie, kt├│re mog─ů (ale nie musz─ů) zosta─ç uznane za dane osobowe, jest przetwarzanych przez nas dzi─Öki korzystaniu z narz─Ödzi spe┼éniaj─ůcych podobne funkcje do plik├│w cookies, dostarczanych nam przez zewn─Ötrznych dostawc├│w.
 2. Mo┼╝emy mie─ç r├│wnie┼╝ dost─Öp do danych, kt├│re mog─ů (cho─ç nie musz─ů) by─ç danymi osobowymi. W celu utrzymywania, ulepszania i rozwoju naszych produkt├│w i us┼éug oraz dostosowywania do Twoich preferencji niekt├│rych tre┼Ťci widocznych w platformie Zencal, korzystamy z informacji otrzymanych za po┼Ťrednictwem narz─Ödzi, spe┼éniaj─ůcych podobne funkcje do plik├│w cookies, dostarczanych przez podmioty trzecie. Mog─ů by─ç to informacje takie jak identyfikatory urz─ůdze┼ä mobilnych, z kt├│rych korzystasz, j─Özyk urz─ůdzenia, czas otwarcia aplikacji oraz inne dane, kt├│re dostarczy┼ée┼Ť podmiotowi b─Öd─ůcemu w┼éa┼Ťcicielem narz─Ödzia, z kt├│rego korzystasz (wi─Öcej szczeg├│┼é├│w odno┼Ťnie narz─Ödzi ┼Ťledz─ůcych znajduje si─Ö poni┼╝ej). Podanie tych danych jest dobrowolne i nie wp┼éywa na mo┼╝liwo┼Ť─ç korzystania z naszych us┼éug i produkt├│w. Zasady udost─Öpniania przedmiotowych danych s─ů okre┼Ťlone przez podmioty b─Öd─ůce w┼éa┼Ťcicielami takich narz─Ödzi (wi─Öcej szczeg├│┼é├│w odno┼Ťnie narz─Ödzi ┼Ťledz─ůcych znajduje si─Ö poni┼╝ej).

Narz─Ödzia ┼Ťledz─ůce

Korzystamy z kilku wymienionych ni┼╝ej narz─Ödzi ┼Ťledz─ůcych, jednak ┼╝adne z nich nie pozwala nam na zidentyfikowanie Ci─Ö i nie podejmujemy pr├│b ┼é─ůczenia tych informacji z Twoimi danymi osobowymi. Jednocze┼Ťnie, za po┼Ťrednictwem dedykowanego narz─Ödzia s┼éu┼╝─ůcego m.in. do zarz─ůdzania plikami cookies, umo┼╝liwiamy Ci decydowanie o stosowaniu przez nas okre┼Ťlonych narz─Ödzi ┼Ťledz─ůcych.

Korzystamy z Google Analytics dostarczanego przez Google Ireland Limited, kt├│re spe┼énia podobne funkcje do plik├│w cookies. W celu utrzymywania, ulepszania i rozwoju naszych produkt├│w i us┼éug oraz dostosowywania niekt├│rych tre┼Ťci widocznych w platformie Zencal lub Stronie WWW do Twoich preferencji, korzystamy z informacji dostarczonych przez Google Analytics. Przedmiotowymi informacjami mog─ů by─ç identyfikatory urz─ůdze┼ä mobilnych, z kt├│rych korzystasz, j─Özyk urz─ůdzenia, czas otwarcia aplikacji oraz inne dane, kt├│re dostarczy┼ée┼Ť Google.

Korzystamy z HotJar dostarczanego przez Hotjar Limited, kt├│re pozwala nam ┼Ťledzi─ç ruch na naszej Stronie WWW i platformie Zencal, a przez to widzie─ç jakie funkcjonalno┼Ťci s─ů bardziej atrakcyjne, a kt├│re nie ciesz─ů si─Ö zainteresowaniem. Za po┼Ťrednictwem HotJar mamy dost─Öp do takich informacji jak system operacyjny i przegl─ůdarka internetowa, z kt├│rej korzystasz, podstrony, jakie przegl─ůdasz w ramach platformy Zencal i Strony WWW, czas przegl─ůdania, ┼║r├│d┼éo, z kt├│rego przechodzisz do naszej Strony WWW lub platformy Zencal, przyciski w kt├│re klikasz.

Informacje oraz zasady działania Google Analytics oraz HotJar można znaleźć tu:

Korzystamy z narz─Ödzia Facebook Pixel dostarczanego przez Facebook Inc., w celu kierowania do Ciebie reklam w portalu Facebook. Facebooka Pixel w spos├│b automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z Zencal i Strony WWW. Informacje, o kt├│rych mowa w zdaniu poprzednim s─ů przekazywane do serwer├│w Facebooka, kt├│ra mog─ů znajdowa─ç si─Ö r├│wnie┼╝ poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (w szczeg├│lno┼Ťci w USA).

Zwracamy uwag─Ö, ┼╝e informacje, o kt├│rych mowa powy┼╝ej mog─ů by─ç ┼é─ůczone przez Facebook z innymi dotycz─ůcymi Ci─Ö informacjami, zebranymi przez Facebook w ramach korzystania przez Ciebie z portalu Facebook. Nie mamy wp┼éywu na te dzia┼éania i s─ů one od nas niezale┼╝ne.

Wi─Öcej informacji dot. przetwarzania danych przez Facebook znajdziesz pod adresem: www.facebook.com/privacy/explanation.

Przydatne informacje dot. zarz─ůdzania Twoimi ustawieniami prywatno┼Ťci w portalu Facebook znajdziesz pod adresem: www.facebook.com/ads/settings.

Kategorie odbiorc├│w danych osobowych

Dla realizacji cel├│w, o kt├│rych mowa powy┼╝ej, a w szczeg├│lno┼Ťci w celu umo┼╝liwienia Ci korzystania z naszych produkt├│w i us┼éug, Twoje dane mog─ů by─ç udost─Öpniane naszym zaufanym partnerom.

Udost─Öpniamy tylko te dane, kt├│re s─ů niezb─Ödne dla osi─ůgni─Öcia wskazanych wy┼╝ej cel├│w przetwarzania oraz wy┼é─ůcznie dla realizacji tych cel├│w. Zapewniamy, ┼╝e udost─Öpnianie Twoich danych podmiotom trzecim nast─Öpuje z zachowaniem zasad bezpiecze┼ästwa przewidzianych przez przepisy prawa (w szczeg├│lno┼Ťci RODO) jak r├│wnie┼╝ w zgodzie z postanowieniami Polityki Prywatno┼Ťci.

Twoje dane osobowe mog─ů by─ç przetwarzane przez takie podmioty jak:

 • wszyscy cz┼éonkowie zespo┼éu U┼╝ytkownika, z kt├│rym to zespo┼éem Uczestnik um├│wi┼é si─Ö na spotkanie za po┼Ťrednictwem Zencal lub zosta┼é zaproszony na spotkanie z takim zespo┼éem za po┼Ťrednictwem Zencal;
 • podmioty ┼Ťwiadcz─ůce us┼éugi prawne lub ksi─Ögowe;
 • operatorzy pocztowi;
 • podmioty ┼Ťwiadcz─ůce us┼éugi hostingowe lub us┼éugi chmury obliczeniowej;
 • podmioty ┼Ťwiadcz─ůce us┼éugi poczty elektronicznej;
 • podmioty obs┼éuguj─ůce p┼éatno┼Ťci;
 • organy lub podmioty uprawnione na podstawie przepis├│w obowi─ůzuj─ůcego prawa do uzyskania dost─Öpu do danych osobowych, zgodnie z przepisami obowi─ůzuj─ůcego prawa;
 • podmioty ┼Ťwiadcz─ůce us┼éugi typu Software as a Service, umo┼╝liwiaj─ůce nam komunikacj─Ö z Tob─ů oraz komunikacj─Ö wewn─ůtrz organizacji, zarz─ůdzanie projektami i zadaniami oraz utrzymywanie i prowadzenie kontaktu z Tob─ů;
 • podmioty zewn─Ötrzne dostarczaj─ůce us┼éugi, z kt├│rymi zintegrowa┼ée┼Ť swoje Konto U┼╝ytkownika;
 • podmioty ┼Ťwiadcz─ůce us┼éugi dostarczania narz─Ödzi spe┼éniaj─ůcych funkcje podobne do plik├│w cookies.

Dok┼éadna lista podmiot├│w, kt├│re s─ů odbiorcami Twoich danych osobowych znajduje si─Ö tutaj.

Odbiorcy danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym

W zwi─ůzku z korzystaniem z naszych us┼éug lub integrowaniem naszych produkt├│w z narz─Ödziami dostarczanymi przez zewn─Ötrznych dostawc├│w (np. kalendarz Apple, Google, Outlook) Twoje dane osobowe mog─ů by─ç przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) do podmiot├│w takich jak Apple Inc., DigitalOcean LLC, Facebook, Inc., Google LLC, HubSpot, Inc., Microsoft Corporation, Slack Technologies, Inc., Stripe, Inc., Twilio, Inc., Zoom Video Communications, Inc.

Przekazujemy dane osobowe odbiorcom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tzw. odbiorcy z pa┼ästw trzecich) na zasadach okre┼Ťlonych w rozdziale V RODO. W zwi─ůzku z powy┼╝szym przekazanie Twoich danych osobowych do pa┼ästwa trzeciego mo┼╝e odbywa─ç si─Ö w oparciu o nast─Öpuj─ůce mechanizmy prawne:

 • standardowe klauzule umowne ÔÇô przekazujemy dane osobowe do podmiot├│w spoza EOG, kt├│re zobowi─ůza┼éy si─Ö do stosowania standardowych klauzul umownych i zapewniaj─ů odpowiedni poziom zabezpieczenia otrzymywanych danych osobowych. Obecnie obowi─ůzuje decyzja Komisji Europejskiej w sprawie standardowych klauzul umownych tj. decyzja 2021/914 z dnia 4 czerwca 2021 r. Tre┼Ť─ç decyzji jest dost─Öpna w Bazie akt├│w prawnych Unii Europejskiej pod adresem http://eur-lex.europa.eu;
 • wykonanie umowy ÔÇô w niekt├│rych, wyj─ůtkowych wypadkach, gdy odbiorca danych z pa┼ästwa trzeciego nie zobowi─ůza┼é si─Ö do stosowania standardowych klauzul umownych, Twoje dane mog─ů zosta─ç przekazane je┼╝eli jest to niezb─Ödne do wykonania umowy pomi─Ödzy Tob─ů a Zencal sp. z o.o. lub do wprowadzenia w ┼╝ycie ┼Ťrodk├│w przedumownych podejmowanych na Twoje ┼╝─ůdanie;
 • Twoja zgoda ÔÇô je┼╝eli ┼╝adna z powy┼╝szych podstaw przekazania danych do odbiorcy spoza EOG nie znajdzie zastosowania, przeka┼╝emy Twoje dane do odbiorcy z pa┼ästwa trzeciego jedynie w przypadku udzielenia przez Ciebie wyra┼║nej zgody. Informujemy jednak, ┼╝e w takim przypadku istnieje ryzyko braku zapewnienia odpowiedniej ochrony Twoich danych osobowych w zwi─ůzku z przekazaniem ich do odbiorcy spoza EOG.

Prawa osoby, kt├│rej dane dotycz─ů

W zwi─ůzku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przys┼éuguj─ů Ci nast─Öpuj─ůce prawa:

 • prawo dost─Öpu do danych osobowych ÔÇô masz prawo uzyska─ç informacje m.in. o tym jakie dane osobowe s─ů przez nas przetwarzane, w jakich celach, komu s─ů udost─Öpniane, przez jaki czas s─ů przetwarzane (lub w oparciu, o jakie kryteria ten czas jest ustalany), etc.;
 • prawo do sprostowania i uzupe┼énienia danych osobowych ÔÇô mo┼╝esz ┼╝─ůda─ç sprostowania swoich danych je┼╝eli s─ů one niepoprawne oraz uzupe┼énienia niekompletnych danych osobowych;
 • prawo do usuni─Öcia danych osobowych - mo┼╝esz ┼╝─ůda─ç niezw┼éocznego usuni─Öcia swoich danych osobowych je┼╝eli:
 • dane osobowe nie s─ů ju┼╝ niezb─Ödne do cel├│w, w kt├│rych zosta┼éy zebrane lub w inny spos├│b przetwarzane,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych zosta┼éa skutecznie cofni─Öta,
 • wnios┼ée┼Ť sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych,
 • wnios┼ée┼Ť sprzeciw wobec przetwarzania (r├│wnie┼╝ poprzez profilowanie) danych osobowych, opartego na realizowanym przez administratora danych przez stron─Ö trzeci─ů prawnie uzasadnionym interesie, chyba ┼╝e istniej─ů po stronie administratora wa┼╝ne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania Twoich danych osobowych, nadrz─Ödne wobec Twoich interes├│w, praw i wolno┼Ťci lub istniej─ů podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszcze┼ä;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych ÔÇô mo┼╝esz ┼╝─ůda─ç ograniczenia przetwarzania danych osobowych gdy:
 • kwestionujesz prawid┼éowo┼Ť─ç danych osobowych - na okres pozwalaj─ůcy na sprawdzenie prawid┼éowo┼Ťci kwestionowanych danych,
 • Twoim zdaniem przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiasz si─Ö usuni─Öciu danych osobowych, ┼╝─ůdaj─ůc w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
 • dane osobowe nie s─ů ju┼╝ potrzebne do cel├│w przetwarzania, ale s─ů one Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszcze┼ä,
 • wnios┼ée┼Ť sprzeciw (na mocy art. 21 ust. 1 RODO) wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy wyst─Öpuj─ůce po stronie administratora prawnie uzasadnione podstawy s─ů nadrz─Ödne wobec podstaw zg┼éoszonego przez Ciebie sprzeciwu;

Je┼╝eli zg┼éosi┼ée┼Ť ┼╝─ůdanie ograniczenia przetwarzania danych osobowych, powstrzymamy si─Ö od przetwarzania Twoich danych, za wyj─ůtkiem ich przechowywania lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszcze┼ä, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wa┼╝ne wzgl─Ödy interesu publicznego Unii Europejskiej lub pa┼ästwa cz┼éonkowskiego. Przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania danych osobowych zostaniesz o tym poinformowany.

 • prawo do przenoszenia danych ÔÇô mo┼╝esz ┼╝─ůda─ç wydania Twoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie u┼╝ywanym formacie nadaj─ůcym si─Ö do odczytu maszynowego oraz przes┼éania tych danych innemu administratorowi. Powy┼╝sze ma zastosowanie w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub na podstawie umowy (art. 6 ust. lit. b RODO) oraz gdy przetwarzanie odbywa si─Ö w spos├│b zautomatyzowany;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ÔÇô je┼Ťli podstaw─ů prawn─ů przetwarzania Twoich danych jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) mo┼╝esz wnie┼Ť─ç sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do cofni─Öcia zgody - w dowolnym momencie mo┼╝esz cofn─ů─ç zgod─Ö na przetwarzanie danych osobowych, co nie wp┼éynie na zgodno┼Ť─ç z prawem przetwarzania, kt├│rego dokonano na podstawie zgody przed jej cofni─Öciem;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz─Ödu Ochrony Danych Osobowych ÔÇô w przypadku dokonania przez nas naruszenia w zwi─ůzku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, mo┼╝esz wnie┼Ť─ç skarg─Ö do odpowiedniego organu. Szczeg├│┼éy dotycz─ůce wnoszenia skargi do Prezesa Urz─Ödu Ochrony Danych Osobowych znajduj─ů si─Ö pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt.

Zg┼éaszanie nam wszelkich ┼╝─ůda┼ä dot. realizacji przys┼éuguj─ůcych Ci praw mo┼╝e nast─ůpi─ç na adres e-mail lub adres pocztowy wskazany na pocz─ůtku niniejszego dokumentu, lub w inny wybrany przez Ciebie spos├│b.

Pliki cookies

W celu u┼éatwienia korzystania z platformy Zencal i Strony WWW oraz monitorowania sposobu korzystania z nich, wykorzystujemy technologi─Ö plik├│w cookies, czyli informacji zapisywanych przez nasz serwer i wysy┼éanych do przegl─ůdarki internetowej, z kt├│rej korzystasz oraz otrzymywanych przez nas od tej przegl─ůdarki internetowej, podczas Twoich kolejnych odwiedzin platformy Zencal lub Strony WWW.

Korzystamy z trzech typ├│w plik├│w cookies:

 • Sesyjne ÔÇô pliki tymczasowe, przechowywane na Twoim urz─ůdzeniu do chwili wylogowania, opuszczenia Strony WWW lub Zencal lub wy┼é─ůczenia przegl─ůdarki internetowej;
 • Sta┼ée ÔÇô przechowywane na Twoim urz─ůdzeniu u┼╝ytkownika Strony WWW lub Zencal przez czas okre┼Ťlony w jego parametrach lub do czasu ich usuni─Öcia przez Ciebie;
 • Zewn─Ötrzne ÔÇô pliki pochodz─ůce od zewn─Ötrznych podmiot├│w jak np. serwer├│w reklamowych. Pliki te s─ů przechowywane na Twoim urz─ůdzeniu do chwili ich usuni─Öcia przez Ciebie, chyba ┼╝e podmiot zewn─Ötrzny ustali┼é kr├│tszy czas przechowywania tych plik├│w.

Nie jest wykluczone, ┼╝e w niekt├│rych sytuacjach informacje uzyskane dzi─Öki plikom cookies b─Öd─ů uznane za dane osobowe, w zwi─ůzku z tym zach─Öcamy do zapoznania si─Ö z nasz─ů Polityk─ů Prywatno┼Ťci, w kt├│rej opisane jest w jaki spos├│b Zencal sp. z o.o. przetwarza dane osobowe.

Mo┼╝esz w dowolnej chwili wy┼é─ůczy─ç w ustawieniach swojej przegl─ůdarki internetowej opcj─Ö przyjmowania cookies. Mo┼╝e to spowodowa─ç jednak nieprawid┼éowo┼Ťci w dzia┼éaniu naszych serwis├│w. Poni┼╝ej znajduj─ů si─Ö odno┼Ťniki do informacji, jak wy┼é─ůczy─ç pliki cookies w najpopularniejszych przegl─ůdarkach internetowych:

https://support.mozilla.org/pl/kb/W┼é─ůczanie i wy┼é─ůczanie obs┼éugi ciasteczek

Zencal sp. z o.o. korzysta r├│wnie┼╝ z narz─Ödzi do zarz─ůdzania plikami cookies, dzi─Öki kt├│remu mo┼╝esz dostosowa─ç pliki cookies do swoich preferencji. W ka┼╝dej chwili mo┼╝esz zmieni─ç zasady udost─Öpniania informacji za po┼Ťrednictwem plik├│w cookies.

Pliki cookies s─ů przez nas wykorzystywane w celu:

 • tworzenia statystyk, pomagaj─ůcych zrozumie─ç spos├│b korzystania z platformy Zencal i Strony WWW, w celu poprawy ich zawarto┼Ťci;
 • utrzymania sesji os├│b korzystaj─ůcych z platformy Zencal i Strony WWW, dzi─Öki czemu nie jest konieczne ka┼╝dorazowe wpisywanie has┼éa i loginu;
 • personalizacji materia┼é├│w reklamowych;
 • generowania statystyk pomocnych w administrowaniu platform─ů Zencal i Stron─ů WWW oraz do poprawy jako┼Ťci oferowanych us┼éug. Podsumowania te maj─ů charakter zbiorczy i nie zawieraj─ů danych identyfikuj─ůcych os├│b odwiedzaj─ůcych platform─Ö Zencal lub Stron─Ö WWW.

Pozostałe informacje

W oparciu o Twoje dane nie przeprowadzamy zautomatyzowanego podejmowania decyzji i nie tworzymy r├│wnie┼╝ Twojego profilu w oparciu Twoje dane osobowe. Zwracamy jednak uwag─Ö, ┼╝e u┼╝ywamy narz─Ödzi ┼Ťledz─ůcych (opisanych powy┼╝ej), dzi─Öki kt├│rym mo┼╝emy podejmowa─ç okre┼Ťlone dzia┼éania, dzi─Öki zebranym przez nie informacjom na Tw├│j temat. Dzia┼éania nie maj─ů istotnego wp┼éywu na Twoj─ů sytuacj─Ö, w szczeg├│lno┼Ťci nie wp┼éywaj─ů na warunki umowy, kt├│r─ů mo┼╝esz z nami zawrze─ç.

Polityka Prywatno┼Ťci mo┼╝e podlega─ç aktualizacjom oraz zmianom. W takim wypadku podejmiemy dzia┼éania w celu poinformowania Ci─Ö o zaistnia┼éych aktualizacjach lub zmianach np. poprzez wys┼éanie odpowiednich powiadomie┼ä. Niezale┼╝nie od powy┼╝szego, zalecamy mo┼╝liwe jak najcz─Östsze zapoznawanie si─Ö z tre┼Ťci─ů tej strony.

Ostatnia zmiana Polityki Prywatno┼Ťci nast─ůpi┼éa dnia 26.03.2023

Lista cookies